© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Dla uczestników czynnych koszt kursu wynosi 400 EUR.
Cena zawiera:
- 3 indywidualne lekcje klarnetu (po jednej z każdym z wykładowców)
- zajęcia z akompaniatorem
- zajęcia kameralne wg grafiku ustalonego po zamknięciu listy uczestników.
- 3 intro divingi z certyfikowanymi instruktorami nurkowymi (wraz z wejściem
na łódź nurkową)
- program rekreacyjny
- udział w koncercie wieczornym uczestników kursu

 

B. Dla uczestników biernych koszt kursu wynosi 100 EUR.
Cena zawiera:
- wstęp w roli słuchacza na wszystkie zajęcia
- wstęp koncerty organizowane podczas kursu
- wstęp na łódź nurkową (bez możliwości nurkowania) za dodatkową opłatą –
15 EUR za jeden rejs. Decyzję o wstępie na łódź podejmuje kapitan po
wcześniejszym ustaleniu maksymalnej liczby uczestników rejsu.
- program rekreacyjny

 

C. W przypadku niepełnoletnich uczestników czynnych wstęp na łódź nurkową możliwy jest
tylko i wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego. Osoba ta (opiekun) nie wnosi opłaty
za wstęp na łódź.


D. Goście kursu mogą uczestniczyć w rejsach łodzią nurkową wg obowiązujących cen
wstępu na pokład pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Decyzję o wstęp na łódź
podejmuje kapitan po wcześniejszym ustaleniu maksymalnej liczby uczestników rejsu.