© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika

Rodzaj uczestnictwa

Informacje wymagane do dopasowania akwalungu

Uwaga! W razie zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego konieczne jest dodatkowo przesłanie na adres mailowy claridivemasterclass@gmail.com zgody na udział w Kursie Mistrzowskim ClariDive wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. Plik do wypełnienia znajduje się w zakładce Info/Pliki do pobrania.

Uwaga! Pamiętaj o przesłaniu na adres mailowy claridivemasterclass@gmail.com potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej za kurs.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Artysztyczna ADART z siedzibą w Nagawczynie 153, 39-200 Dębica. Inspektorem ochrony danych jest Pan Arkadiusz Adamski, e-mail: arekadamsky@gmail.com

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), w zakresie wynikającym z formularza zgłoszeniowego, w celu realizacji procesu rejestracyjnego oraz realizacji zadań związanych przeprowadzeniem Kursu Mistrzowskiego ClariDive, przetwarzane i przechowywane przez do końca okresu ostatecznego rozliczenia procesu organizacji warsztatów.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo

do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

 

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak zgody, spowoduje brak możliwości uczestnictwa Kursie Mistrzowskim ClariDive.